Świadcząc usługi z zakresu transportu i logistyki, zapewniamy naszym klientom szeroki wachlarz ubezpieczeń. Specjalizujemy się w ubezpieczeniach OC przewoźnika dla firm transportowych. Przeglądamy oferty kilku towarzystw ubezpieczeniowych, wybierając dla naszych klientów najkorzystniejszą ofertę oraz dopasowując zakres ochrony do potrzeb i specyfikacji działalności. Odpowiedzialność w polisie może zostać rozszerzona na wniosek ubezpieczonego  o ryzyko rażącego niedbalstwa.

Ponadto przygotowaliśmy ofertę dla właścicieli  przewożonego mienia. Niezależnie od tego, czy towar jest przewożony własnym czy obcym środkiem transportu, może być zawarte  ubezpieczenie mienia w transporcie (ubezpieczenie cargo). Ubezpieczenie może obejmować różny zakresu usług – oprócz ubezpieczenia samego transportu może zostać rozszerzone o ubezpieczenie na załadunek i rozładunek towaru,  a ponadto ubezpieczenie na wypadek, kradzież oraz inne zdarzenia losowe .