TRANSPORT DROGOWY

Czerwiec 25 2015
białe ciężarówki na tle gór

Krajowy transport drogowy – W tym segmencie obsługiwane są zarówno ładunki całopojazdowe (FTL), częściowe (LTL) oraz drobnicowe.